Plaça de la Porta Firal o del Moviment Obrer?

Vicenç Larrotcha, veí de la Marina

Plaça de la Porta Firal o del Moviment Obrer?

Ahir es va informar a les Comissions Consultives del Plenari del Districte sobre la proposta de posar el nom de Plaça del Moviment Obrer a l’anomenada, fins ara, com a Porta Firal. Es va justificar, segons s’ha informat, l’adopció d’aquest nom per una suposada demanda de les entitats de la Marina. A l’esmentada Comissió, no va poder assistir-hi cap representant de les associacions veïnals i de comerciants integrades totes elles en la “Coordinadora”, ja que coincidia amb l’assemblea anual de la Unió d’Entitats de la Marina, de la que individualment també hi formen part.

En cap moment, des de les associacions veïnals, ni individualment, ni de forma coordinada, s’ha fet cap demanda en aquest sentit, així com tampoc per part de la Unió d’Entitats de la Marina, tal i com es va manifestar ahir a la citada assemblea.

Per tant, la nostra oposició a que és produeixi cap canvi al nomenclàtor de la Marina sense un debat previ amb les entitats del barri. La oposició, no és tant al nom proposat, que també, sinó per la manera d’ignorar-nos des de qui correspongui.

A títol personal, no m’agrada l’adopció de noms de caire dogmàtic a carrers i places, però…

En canvi, l’adjudicació del nom d’Antonio Ruiz Villalba a un passatge del barri de Sant Cristòfol, si que va ser objecte de debats i peticions anteriors, tot generant un consens.

Compartir: