El túnel de l’AVE a Sants es farà amb el mateix metode que el Carmel

Les obres tenen un pressupost de 91 milions d'euros.


El túnel de l’AVE entre La Torrassa i Sants es farà amb el Nou Mètode Austríac Modificat, que és el mateix que es va fer servir al túnel del Carmel i que va provocar el conegut esvoranc. Tot i això, per obtenir la màxima seguretat, l’excavació es farà metre a metre i no s’avançarà fins que
no estigui assegurat completament el tram anterior. El sosteniment del túnel estarà basat en l’aplicació de capes de gunita (formigó projectat de resistència) de trenta centímetres d’espessor, i a cada metre s’hi col·locaran arca metàl·lics i diverses capes de malla metàl·lica. Després es revestirà amb una nova capa de gunita de trenta centímetres i una làmina d’impermeabilitzants. Segons els enginyers encarregats del projectè, aquest mètode és ràpid, econòmic i adaptable, i s’han descartat altres mecanismes, com l’ús de tuneladores, pel seu elevat cost i per la presència d’obstacles com el metro o els fonaments de la ronda del Mig. Tot i això, gran part de les obres de l’AVE al nostre barri es faran amb una rasa ja que el tren
anirà prenent alçaca a mesura que s’acosta a l’Estació de Sants. Les obres tenen un pressupost de 91 milions d’euros.

Compartir: