El català al comerç, al Centre Social de Sants

La xerrada l'ha organitzat la CAL


L’Inspector de l’Agència Catalana del Consum, Albert Orts Nomen ha explicat en una conferència aquesta tarda al Centre Social de Sants l’ús de la llengua catalana al comerç de la ciutat i també l’estat en que es troba la Llei de Política Lingüística pel que fa a la seva aplicació als establiments comercials. Orts ha explicat que desde l’any 1998 la Generalitat va estar duent a terme una campanya informativa sobre la necessitat de retolar els cartells interiors i exteriors com a mínim en català, i que des del 1993, aquestes recomanacions van esdevenir Llei d’obligat compliment. Tot i això Orts ha reconegut que al llarg dels primers anys es va fer l’ull gros i ara s’està corregint. Les dades del 2004 demostren que s’han fet més d’un miler d’inspeccions anuals que han acabat amb resolucions favorables. Normalment, quan els inspectors detecten que s’incompleix la Llei, és a dir, que els rètols no estan en català com a mínim, es dona un termini de dos mesos per a que l’establiment s’adeqüi a la normativa, i un cop passats, si no s’ha canviat el rètol, es procedeix a la sanció. L’inspector també ha destacat que dins la Llei de Política Lingüística, l’apartat dedicat al comerç és molt curt i, segons ell, “poc ambiciós”.

Compartir: