Convocada una nova Audiència pública de l’estat del Districte de Sants-Montjuïc pel proper 14 de febrer


Serà el dimarts 14 de febrer a les 19 h a la sala de plens de la seu del Districte, al carrer Creu Coberta, 104.

L’Audiència pública de l’estat del Districte té per finalitat potenciar la comunicació periòdica entre el Consell del Districte i la ciutadania i de servir com a instància d’interrelació permanent.

S’ha de convocar cada dos mesos com a mínim. Està obert a tota la ciutadania i s’hi pot tractar qualsevol tema, per a la qual cosa cal que les persones i les entitats ho sol·licitin per escrit abans que comenci la sessió i que facin constar a la sol·licitud el nom de la persona o entitat i el tema o contingut de la intervenció.

Entrada lliure a tots els ciutadans i ciutadanes

Compartir: