Millores a l’urbanisme del Poble-sec

Conseller- Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular a Sants-Montjuïc


El grup municipal del Partit Popular de Sants-Montjuïc demana uns seguit de millores a l’urbanisme del Poble-sec.

Que es millori l’asfaltat de l’avinguda Paral·lel, que es troba en males condicions i és perillós pels motoristes.

Igualment cal arranjar els sots existents al carrer Ricart cantonada amb l’avinguda del Paral·lel.

També cal arreglar els fitons al carrer Fontrodona cantonada amb els carrers Blesa i Blai. Arranjar l’asfalt empedrat al voltant de la plaça del Sortidor que està enfonsat en alguns trams.

El Grup del Partit Popular de Sants-Montjuïc demana que s´arreglin aquestes deficiències a la major brevetat possible. L’ avinguda Paral.lel independenment dels canvis que patirà en un futur, cal arranjar les esquerdes i els sots existents, cosa que és molt perillosa pels motoristes.

Els fitons caiguts s´han de reposar i els fitons semàfor al llarg del carrer Blai han de funcionar d´una vegada correctament.

Cal arranjar igualment l´ asfalt empedrat de la Plaça del Surtidor que està enfonsat i deteriorat en alguns trams.

Seria de desitjar que aquestes deficiències se solucionin properament.

EL 3

EL 3

Compartir: