La presidencia del consell de districte (PSC-PSOE) imposa fer el plenari més ridicul fet mai

Jordi Fexas, conseller-portaveu d’ERC al Districte de Sants-Montjuïc

La presidencia del consell de districte (PSC-PSOE) imposa fer el plenari més ridicul fet mai

El Consell Plenari del passat dijous 26 d’octubre passarà segurament a la història per haver estat el més breu que s’hagi produït mai; uns 8 minuts.

Atenent a l’excepcionalitat política i social que viu el país, d’involució política i retrocés de llibertats, el Grup Municipal Demòcrata, ERC i la CUP, van instar a la presidenta i a la Junta de Portaveus a ajornar el plenari, i a aprovar en Junta de Portaveus, si era necessari, qualsevol mesura de la part decisòria prevista en el plenari i que fos urgent la seva aprovació.

La negativa de la Presidenta i dels altres grups presents a la Junta de Portaveus, va provocar l’escenificació d’un dels plenaris més estranys i surrealistes que es recorden. Una durada de 8 minuts alterant tot l’ordre del dia i aprovant una sola mesura amb l’absència de 8 consellers i sense gairebé presència de veïns a les bancades.

Els grups absents van signar un escrit conjunt on explicaven els motius de la seva absència. En reproduïm un fragment:

“Avui (26-10-17), al Consell Plenari convocat, ens hagués agradat estar parlant i debatent sobre els projectes, demandes i problemes dels nostres barris. Perquè aquesta és la nostra responsabilitat com a servidors i representants públics, la qual emana d’un mandat democràtic expressat lliurement pels ciutadans d’aquesta ciutat i dels nostres barris.

Però precisament per això, perquè el principi democràtic del qual emana el nostre mandat i la nostra responsabilitat, es troba greument vulnerat i amenaçat al nostre país en aquests moments, que hem sol·licitat la suspensió i l’ajornament d’aquest Ple. I ho hem fet precisament per poder fer costat a les nostres institucions intervingudes i per denunciar la mateixa intervenció i segrest dels principis democràtics que donen sentit al seient que ocupem en el mateix Consell Plenari.”

Compartir: