La Coordinadora d’Entitats del Poble Sec celebra la seva Assemblea General amb la renovació de part de la junta directiva

Durant l'assemblea també es va aprovar l'entrada del Club Beisbol i Softbol Barcino com a membre de la federació d'entitats poblesequina, que enguany celebra el seu trentè aniversari.

La Coordinadora d’Entitats del Poble Sec celebra la seva Assemblea General amb la renovació de part de la junta directiva

La Coordinadora d’Entitats del Poble Sec va celebrar dijous la seva assemblea general, on el principal punt de l’ordre del dia era la renovació de l’actual junta directiva. Els actuals membres, Antoni Reig com a president, Enric Francesc com a vicepresident, Josep Guzmán com a tresorer i Lídia Rodrigo com a secretària, van presentar la seva renúncia i seguidament es van posar a disposició de nou a l’assemblea, tal i com marquen els estatuts. Aquesta mateix junta va ser ratificada per unanimitat, amb alguns canvis, això sí, en les vocalies que passaran a ocupar Cati Gòmila, David Llongueras, Héctor Peñarroya, Jaume Ortiz, Jordi Romeu, Susanna Crespo, Manel Diéguez, Montse Pla, Salvador Barceló i Sònia Garcia.

El president de la Coordinadora, Antoni Reig, valorava molt positivament la línia a seguir a la junta per complir amb els seus objectius: “estem complint el compromís de l’any passat de rejovenir la junta i equilibrar en termes de gènere la seva composició”.

En l’assemblea general, també es va fer balanç de l’activitat anual de la Coordinadora amb la presentació de la memòria. Reig destacava que “en el repàs de tot l’any no podem oblidar el nostre ADN, enguany complim 30 anys i hem de fomentar la vida participativa i associativa, hem de contribuir en la millora dels diferents aspectes de la vida quotidiana i defensa els drets de totes les persones a l’accés a la cultura”. De la mateixa manera, el president de la federació d’entitats poblesequina va explicar el seu paper en la defensa dels drets dels veïns i la vinculació en tots els projectes i reivindicacions veïnals. Començant, per denunciar la violència masclista així com l’especulació i els desnonaments.

L’assemblea va aprovar els comptes de l’exercici dels 2018, on el tresorer Josep Guzmán va destacar el balanç positiu. En total, “hem tingut un exercici amb superàvit de 832 euros, vam ingressar 427 mil euros i unes despeses de 426 mil”.

A nivell d’associacionisme, la Coordinadora estava formada per 116 entitats. Enguany, 6 s’han donat de baixa i han rebut una nova incorporació, el Club Beisbol i Softbol Barcino. Finalment els representants de les entitats presents a l’assemblea van aprovar adherir-se a l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català i a la Federació Catalana del Voluntariat Social.

assembleageneralcoordinadoraentitatspoblesecmaigde2019-01

assembleageneralcoordinadoraentitatspoblesecmaigde2019-02

assembleageneralcoordinadoraentitatspoblesecmaigde2019-03

assembleageneralcoordinadoraentitatspoblesecmaigde2019-04

assembleageneralcoordinadoraentitatspoblesecmaigde2019-05

assembleageneralcoordinadoraentitatspoblesecmaigde2019-06

assembleageneralcoordinadoraentitatspoblesecmaigde2019-07

assembleageneralcoordinadoraentitatspoblesecmaigde2019-08

Compartir: