La Casa de la Premsa pren forma

Comissió per a la Recuperació de la Casa de la Premsa

La Casa de la Premsa pren forma

La comissió per la recuperació de la Casa de la Premsa ja disposa d’un document de treball consensuat en diverses reunions dels representants de les entitats i persones que la formen.

És un document en el que es proposa donar resposta a les necessitats socials del barri amb un equipament que atengui els col.lectius de totes les edats i procedències. Hi apareixen una sala d’actes, espais per exposicions, per la creació, per les entitats, per emmagatzemar materials i per gestionar la pròpia casa. Una gestió que es vol comunitària, és a dir, que estigui en mans de les pròpies entitats.

El document estableix que hi haurà un eix temàtic que travessarà totes les activitats de la Casa en major o menor mesura. És el tema de la comunicació, fent honor a l’origen de l’edifici, que quan es va concebre als anys 20 es volia dedicar a allotjar un museu de la premsa un cop acabada l’exposició de 1929. Les organitzacions professionals del món de la premsa actual proposen treballar temes de comunicació amb tots els col.lectius. D’aquesta manera es pretén aportar uns coneixements dels que la ciutadania no disposa de forma sistemàtica per valorar la informació que avui ens inunda. És, en aquest sentit, un aprofundiment de la nostra democràcia.

Aquestes idees les ha transmès la comissió a la regidora del Districte de Sants Montjuïc, Laura Pérez, que ha fet constar la mobilització de la pròpia administració municipal generada arran de les activitats de la comissió de la Casa de la Premsa. En aquest sentit, ha afirmat que es treballa de forma accelerada per aconseguir una línia d’inversió que faci possible una primera fase de la recuperació que consistiria en la rehabilitació de l’edifici. La definició dels usos quedaria per més endavant, tot i que, si també s’avancés en aquest camp, podria anar alhora.

La definició dels usos es farà en un procés participatiu que començarà el mes de gener amb la presentació de la diagnosi que ha fet l’equip tècnic del districte sobre les necessitats del barri i que inclou altres equipaments.

De moment, la regidora s’ha compromès a fer una cessió provisional d’un espai reduït de la Casa de la Premsa a la comissió perquè hi pugui fer les reunions i activitats que consideri. Properament es concretaran les condicions d’aquesta cessió en un protocol municipal.

Aquests avenços també tindran reflex al ple del districte del proper dia 1 de desembre, arran d’una proposició del grup de Convergència i Unió en la que s’insta a prendre decisions sobre la recuperació de l’edifici. Una voluntat que és compartida per la resta de grups polítics, amb els que la comissió s’ha anat entrevistant per donar a conèixer els seus objectius els darrers mesos.

La Comissió per la Recuperació de la Casa de la Premsa té el suport de més de 80 entitats i 1700 persones a títol individual.

Compartir: