Carta oberta al Diputat Sr. Rabell

Josep Maria Vaqué, veí i músic de Sants

Carta oberta al Diputat Sr. Rabell

En la meva condició professional de professor de guitarra i mestre en Educació Musical,  em dirigeixo a vostè per exposar-li que durant més de 40 anys he treballat en escoles d’E.G.B. i Primària, com a professor d’Educació Musical, i també com a tutor, cap d’estudis i director. A tots els centres on he treballat des dels 70, he emprat la llengua catalana, conjuntament amb els centenars de companys/es, com a llengua de cohesió i comunicació. I he treballat en escoles del C.E.P.E.P.C., en escoles amb un 80% d’alumnes de llengua familiar castellana, i en escoles amb un 85,17% d’alumnes d’orígens d’arreu del món.

I vostè Sr. Rabell, em diu, ens diu als milers de persones que hem fet i fan aquesta tasca de cohesió social sense cap discriminació, que som RACISTES. A més per la seva informació vaig tenir el privilegi de ser nomenat Conseller d’Urbanisme i Habitatge del Districte de Sants-Montjuïc a meitats dels 90. I entre d’altres, la més gran prioritat va ser i ho vam aconseguir, la construcció de 280 habitatges de protecció oficial al barri d’Eduard Aunós. I la majoria de la població és descendent de la immigració dels anys 20, que van anar a viure a aquest barri de cases barates l’any 29. I els acords amb els veïns els exposava en català i/o els traduïa quan era necessari. I li puc assegurar que aquelles famílies les porto  sempre dins del meu cor.

Sr. Rabell, les persones que ens estimem Catalunya, no ens mereixem el que ens ha dit, i no ens mereixem que vostè sigui Diputat del nostre Parlament.

Compartir: