S’obre el nou carril bici que uneix la Zona Franca amb la Marina

Aquest dimarts s'ha inaugurat el carril bici que connecta el passeig de la Zona Franca, des del carrer Motors, amb el carrer A del polígon industrial de la Zona Franca. Es tracta d'un tram de 500 metres que permet als vianants i als ciclistes superar de forma segura les barreres viàries que suposen la Ronda Litoral i l’accés al Port.

S’obre el nou carril bici que uneix la Zona Franca amb la Marina

Aquest dimarts, la regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal i el vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB, Antoni Poveda, han inaugurat el carril bici que connecta el passeig de la Zona Franca, des del carrer Motors, amb el carrer A. La regidora de Mobilitat ha celebrat la posada en funcionament d’aquest nou carril afirmant que “avui es fa un pas més per encaminar-nos cap a una mobilitat més sostenible i segura”. Vidal ha posat en valor la importància de millorar la infraestructura ciclista a la ciutat com a eina per combatre “l’accidentalitat i la contaminació” i ha ressaltat “la ferma aposta que està fent l’Ajuntament de Barcelona per aquest mode de transport, guanyant quilòmetres de carrils bici tant a dins la ciutat com amb les vies d’entrada i sortida metropolitanes”. “El que fem avui”, ha afirmat, “és dotar a la bici de la infraestructura que li correspon”.

“Per fi vianants i bicicletes poden arribar de forma segura des de Barcelona fins al principal polígon industrial de Catalunya, el de la Zona Franca”, ha exposat satisfet Poveda. “Amb la posada en marxa d’aquestes serveis seguim avançant i estem fent real un veritable canvi a l’espai públic de la metròpolis, on es prioritza el vianant i la bicicleta. Apostant per una mobilitat molt més sostenible i neta, també en l’accés als polígons industrials” ha afegit Poveda, que recorda que la bicicleta és una de les línies de treball de l’AMB per reduir la intensitat del trànsit i la contaminació atmosfèrica.

El tram que avui comença a funcionar és un tram de 500 metres que permet als vianants i als ciclistes superar de forma segura les barreres viàries que suposen la Ronda Litoral i l’accés al Port de Barcelona, que fins ara eren infranquejables. Les amplades del carril bici varien entre els 2,2 metres i els 2,4 metres. L’espai destinat a vorera, per al vianant, oscil.la entre els 1,8 i 4,9 metres. Per tal de facilitar la circulació segura de persones amb discapacitat visual, el carril bici i la vorera es troben separats per un paviment guia que diferencia l’espai del carril bici i l’espai destinat al vianant. En aquest carril, s’ha afegit una segregació física de formigó.

Per la banda muntanya, el carril bici continuarà pel passeig de la Zona Franca i el carrer Motors, on hi ha previst construir nous carrils bici. Per la banda mar, segueix pel carrer A, on hi ha un carril bici afectat per les obres del metro.

L’obra ha suposat una inversió total de 878.064,87 euros, un 16% del qual ha estat a càrrec de l’AMB i la resta a càrrec de l’Ajuntament. El polígon industrial de la Zona Franca es va desenvolupar durant la dècada dels 60 però amb la construcció de la Ronda Litoral, a partir dels 80, va quedar físicament separat de la part més cèntrica de la ciutat, essent molt difícil accedir a peu o en bicicleta fins aquest espai. Es tracta d’un dels polígons industrials més grans del sud d’Europa, amb més de 250 empreses. L’any 2005, el 67% dels treballadors del polígon es desplaçaven en cotxe per anar a la feina, el 16% en bus, i el 14% en transport privat facilitat per l’empresa.

Foto: Ajuntament de Barcelona

Notícies relacionades:

Compartir: