Representació al Teatre de Sant Medir: “La pèrdua de la innocència. Infants sota les bombes”

Representació al Teatre de Sant Medir: “La pèrdua de la innocència. Infants sota les bombes”

cartellteatresantmedirinfantsotalesbombesdesembre2013

Compartir: