Reportatge fotogràfic del Cant de la Sibil·la i la Missa del Gall a Sant Medir

Reportatge fotogràfic del Cant de la Sibil·la i la Missa del Gall a Sant Medir

Clicant al reproductor podeu escoltar la retransmissió sencera del Cant de la Sibil·la:

Clicant al reproductor podeu escoltar la retransmissió sencera de la Missa del Gall:

missadelgallisibila24desembre2018-01

missadelgallisibila24desembre2018-02

missadelgallisibila24desembre2018-03

missadelgallisibila24desembre2018-04

missadelgallisibila24desembre2018-05

missadelgallisibila24desembre2018-06

missadelgallisibila24desembre2018-07

missadelgallisibila24desembre2018-08

missadelgallisibila24desembre2018-09

missadelgallisibila24desembre2018-10

missadelgallisibila24desembre2018-11

missadelgallisibila24desembre2018-12

missadelgallisibila24desembre2018-13

missadelgallisibila24desembre2018-14

missadelgallisibila24desembre2018-15

missadelgallisibila24desembre2018-16

missadelgallisibila24desembre2018-17

missadelgallisibila24desembre2018-18

missadelgallisibila24desembre2018-19

missadelgallisibila24desembre2018-20

missadelgallisibila24desembre2018-21

missadelgallisibila24desembre2018-22

missadelgallisibila24desembre2018-23

missadelgallisibila24desembre2018-24

missadelgallisibila24desembre2018-25

missadelgallisibila24desembre2018-26

missadelgallisibila24desembre2018-27

missadelgallisibila24desembre2018-28

missadelgallisibila24desembre2018-29

missadelgallisibila24desembre2018-30

missadelgallisibila24desembre2018-31

missadelgallisibila24desembre2018-32

missadelgallisibila24desembre2018-33

missadelgallisibila24desembre2018-34

missadelgallisibila24desembre2018-35

missadelgallisibila24desembre2018-36

missadelgallisibila24desembre2018-37

missadelgallisibila24desembre2018-38

missadelgallisibila24desembre2018-39

missadelgallisibila24desembre2018-40

missadelgallisibila24desembre2018-41

missadelgallisibila24desembre2018-42

missadelgallisibila24desembre2018-43

missadelgallisibila24desembre2018-44

missadelgallisibila24desembre2018-45

missadelgallisibila24desembre2018-46

Compartir: