Presentació i debat a Hostafrancs de l’informe “Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona”

Presentació i debat a Hostafrancs de l’informe “Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona”

cartellpresentacioinformedrethabitatgepahhostafrancsabril2018

Compartir: