Presentació a Hostafrancs del llibre “Episodis del moviment obrer als Països Catalans”

Presentació a Hostafrancs del llibre “Episodis del moviment obrer als Països Catalans”

cartellpresentaciollibreepisodismovimentobrerhostafrancsmaigde2019

Compartir: