Qui perd els orígens, perd la identitat

UEC de Sants


Les sotassignades i els sotassignats, persones sensibles a la preservació de la documentació històrica de l’antic municipi de Sants i dels barris actuals de Sants Hostafrancs i la Bordeta, que integren juntament amb La Marina,el Poble Sec i l afont de la Guatlla, el Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona,

Manifesten

Que és un fet que l’Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc és l’hereu de l’antic Arxiu Històric de Sants, que va fixar-se com a objectiu la conservació i catalogació de la documentació que el veïnat recollia per preservar la memòria històrica en aquests barris. Aquesta documentació consistia en material molt divers: fotografies d’edificis, actes de reunions, publicacions clandestines de l’etapa republicana o de la resistència franquista, objectes simbòlics o testimonials, documentació de la vida associativa, entre d’altres.
Que aquesta feina de conservació i catalogació la van portar a terme durant molts anys un grup de voluntàries i voluntaris, aixoplpugats a la Unió Excursionista de Catalunya- Sants, de la qual l’Arxiu Històric de Sants era una secció.
Que el caràcter singular d’aquesta iniciativa ciutadana ha donat com a resultat un fons patrimonial i documental molt divers, fruit de les donacions veïnals que han confiat a l’Arxiu allò que han cregut que pot ajudar a interpretar episodis de la història d’aquest territori.
Que en l’actualitat, i sortosament, l’Arxiu Municipal del Districte és una institució de caràcter públic que, segons s’expressa en els seus objectius, promou la participació de la ciutadana en la recuperació documental a través de la creació dels Centres de Documentació Històrica i, per aquest motiu,

Sol·liciten

Que es creï el Centre de Documentació Històrica de Sants, perquè serveixi d’instrument de conservació, catalogació i difusió d’aquest patrimoni documental, i de recepció i captació de noves donacions aportades per individus i entitats.

Que aquest centre de Documentació Històrica de Sants tingui la seu a la Masia de la Casa del rellotge, de la Plaça Bonet i Muixí, i disposi dels recursos necessaris per poder realitzar l’activitat descrita en règim de voluntariat, especialment la catalogació del patrimoni no documental que forma part del fons de l’Arxiu en l’actualitat.

Compartir: