Els veïns dels blocs del 10hj del Passeig de la Zona Franca es queixen


Els veïns dels blocs d’habitatges de la promoció 10hj (Habitatges per a joves) del Passeig de la Zona Franca han presentat al districte 19 queixes formals respecte a mancances i problemes detectats en aquestes vivendes. Les queixes s’han repetit en nombroses ocasions a les audiències públiques del Districte, però també es van presentar formalment a pregunta del conseller del PP del districte, José Antonio Calleja. Entre les deficiències més importants hi ha el descontrol sobre les entrades i sortides a l’aparcament, disfuncions en les sortides d’emergència, humitats i goteres, malfunció d’aparells electrònics, el fet que alguns habitatges encara son buits després de bastants mesos de la seva adjudicació i també que alguns habitatges es fan servir com a locals de feina. La regidora ha dit que solventaran tots i cadascun dels 19 problemes.

Compartir: