Can Batlló: Promeses i projectes que no es realitzen

Veï de la Bordeta


Aquí, al barri de la Bordeta, seguim estant marginats per les autoritats públiques i urbanes. És un fet aquest que ha estat així de tota la vida, desde que jo tinc ulls de raó sempre ho vist igual; l’ajuntament de Barcelona es veu que ens té per ciutadans de segona. Quan aquest barri havia estat sempre molt actiu amb petites i grans indústries que donaven treball a molts ciutadans de Barcelona, pagant els impostos que els pertanyien pagar. Tot això vol dir que aquí al barri de la Bordeta hem donat molts beneficis a la ciutat de Barcelona, i només per aquest motius ens han de tenir més en compte, posant més interès en concedir-nos els beneficis urbans que ens mereixem. Ho han de tenir més en consideració i posar mans en l’obra per realitzar el que ens han promès, i no passar de tot el que ens van assegurar.
El terreny de Can Batlló ha d’ésser un punt que s’ha de realitzar una gran obra urbana en benefici dels veïns, sigui en espais de zones verdes com edificis culturals i cívics tan per a la joventut com per a la gent gran. És un espai aquest que ho requereix, tan pels veïns com per l’enorme quantitat de metres quadrats que hi ha en aquest tram.
Així doncs, regidors i alcalde de Barcelona, realitzeu el que ens havieu promès i no ens deixeu de costat com sempre ens heu fet.

Compartir: