L’Ajuntament inclou dos nous arbres de Sants-Montjuïc al Catàleg d’Arbres d’Interès Local de la ciutat

La Grevillea robusta ubicada al Jardí dels Drets Humans


Els dos exemplars són una Araucaria bidwilli i una Grevillea robusta, ubicats als Jardins del Teatre Grec I al Jardí dels Drets Humans, ambdós a Sants-Montjuïc

Se n’ha valorat la seva mida, història i qualitats estètiques i botàniques i el fet de tractar-se d’exemplars singulars que mereixen un especial grau de protecció

L’Ajuntament de Barcelona ha inclòs al Catàleg d’Arbres d’Interès Local dos nous exemplars d’arbres ubicats al Jardí dels Drets Humans i als jardins del Teatre Grec, ambdós al districte de Sants-Montjuïc. Es tracta d’un exemplar d’Araucaria i d’un arbre de l’espècie Grevillea robusta.

L’exemplar ubicat als jardins del Teatre Grec, al darrere de la glorieta, és un arbre de l’espècie Araucaria bidwillIi, que en català pren el nom de Bunya bunya. Té 16 metres d’alçada, un perímetre de 114 cms i una capçada de 8 metres. És l’únic exemplar d’aquesta espècie que hi ha a la nostra ciutat i és una raresa botànica, pel que s’ha considerat ser inclòs al Catàleg. L’Araucaria bidwillii, és una conífera del gènere Araucaria, de familia Araucariaceae, nadiua del sud-est de Queensland. Creix fins a 50 m. d’alçada i es l’últim supervivent de la secció Bunya del gènere Araucaria, que era diversa i extensa durant el mesozoic. S’estima que va aparèixer durant el període juràssic.

Pel que fa al segon exemplar que es proposa incloure al catàleg és un arbre pertanyent a l’espècie Grevillea robusta, de 18-19 metres d’alçada, de 7-9 metres de diàmetre de capçada i d’un perímetre de tronc de 2’2 metres. Es tracta d’un exemplar que destaca especialment per la seva mida. L’arbre està ubicat en un parterre del Jardí dels Drets Humans, també al Districte de Sants-Montjuïc.

La sol•licitud per incloure aquests dos exemplars al Catàleg d’Arbres d’Interès Local es va engegar a la comissió de catalogació celebrada al maig de 2011 i va ser aprovada al darrer plenari municipal.

El Catàleg d’Arbres d’Interès Local

L’elaboració del Catàleg d’Arbres d’Interès Local és fruit de les ordenances sobre la protecció de l’arbrat i la qualitat de vida, aprovades per l’Ajuntament de Barcelona l’any 1983. L’elecció de les espècies catalogades es realitza a partir d’uns paràmetres de valoració que analitzen aquells exemplars o plantacions singulars localitzats a la ciutat.

La catalogació dels arbres és una competència del Consell Plenari de l’Ajuntament que, a proposta d’una Comissió de Catalogació inicialment formada per tècnics de Medi Ambient i Serveis Urbans experts en agronomia, biologia, història de la ciutat i gestors dels espais verds, analitza paràmetres com la longevitat, la raresa o l’ interès botànic, emblemàtic i històric. Atès l’interès públic de la protecció dels arbres d’interès local, l’any 2008 es van incorporar a la Comissió de Catalogació entitats, institucions, professionals i ciutadans relacionats amb l’entorn acadèmic, tècnic i professional de la jardineria i l’urbanisme. L’Ajuntament de Barcelona registra totes les peticions per a la catalogació d’arbrat. L’origen de les propostes pot ser molt divers: tècnics, ciutadans, associacions de veïns, institucions particulars i públiques, etc.

El Catàleg d’Arbres d’Interès Local en línia està disponible al web de Medi Ambient i Serveis Urbans www.bcn.cat/mediambient, (a l’apartat d’Espais Verds->Arbres i Palmeres->Arbres i Palmeres d’Interès Local). Permet consultar informació de 138 exemplars inclosos i conèixer-ne les característiques.

Foto i text: Ajuntament de Barcelona

Compartir: