L’esperança de vida a Sants-Montjuïc puja als 81,4 anys en els homes i als 86,7 en les dones

L'informe que ha fet l'Agència de Salut Pública de Barcelona incorpora per primera vegada les dades de la mortalitat atribuïble a la mala qualitat de l'aire durant tota l'última dècada, constata també una millora de les diferències socioeconòmiques en indicadors com l'obesitat o bé la taxa d'embarassos juvenils.

L’esperança de vida a Sants-Montjuïc puja als 81,4 anys en els homes i als 86,7 en les dones

L’Agència de Salut Pública de Barcelona ha publicat els resultats del seu informe anual, ‘La Salut a Barcelona 2017’, que ofereix dades rellevants d’anàlisi de la salut dels habitants de Barcelona, i més concretament del districte de Sants-Montjuïc. L’informe, que incorpora per primera vegada les dades de la mortalitat atribuïble a la mala qualitat de l’aire durant tota l’última dècada, constata també una millora de les diferències socioeconòmiques en indicadors com l’obesitat o bé la taxa d’embarassos juvenils. També reflecteix que les desigualtats en l’esperança de vida s’estan reduint.

Manel Piñeiro, portaveu de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, assegura que “hem estudiat els deu districtes de la ciutat” i en el de Sants-Montjuïc, “l’esperança de vida dels homes és de 81,4 anys, mentre que la de les dones és actualment de 86,7”.

Pel que fa a dades en relació a embaràs juvenil, Piñeiro destaca que les notícies recollides són positives: “s’han anat reduint en tots els districtes” i ressalta que “els programes educatius que es fan a les escoles, des de fa molts anys, són un factor que ha ajudat a reduir la fecunditat de dones de menys de 19 anys”.

Una de les coses de què ens alerta, però, fa referència als índexs de salut mental obtinguts: “una de cada quatre dones que viuen a Sants-Montjuïc està en una escala amb risc de mala salut mental” i afegeix que “a mesura que envelleixen cada vegada tenen més tendència d’entrar en risc psicològic”. En relació amb les addiccions a l’alcohol, “ens trobem que els percentatges en aquest districte no són molt alts, no arriba al 10%. Però les dones del vostre districte estan en el segon grup de més risc en el consum d’alcohol”.

Finalment, i en referència a aquestes noves dades que s’incorporen enguany, assegura que “l’evolució de la qualitat ambiental del districte és bona perquè tenim moltes àrees verdes”.

 

Compartir: