L’escola Joan Pelegrí pionera en l’aprenentatge creatiu i col·laboratiu als nostres barris

L’escola Joan Pelegrí del barri d’Hostafrancs ha començat a utilitzar les aules virtuals Sangakoo per estudiar matemàtiques. Es tracta d’un complement a l’aula de matemàtiques tradicional. La plataforma es basa en l’aprenentatge creatiu i col·laboratiu de les matemàtiques que pot utilitzar-se dins i fora de la classe.

L’escola Joan Pelegrí pionera en l’aprenentatge creatiu i col·laboratiu als nostres barris

L’escola Joan Pelegrí del barri d’Hostafrancs ha començat a utilitzar les aules virtuals Sangakoo per estudiar matemàtiques. Es tracta d’un complement a l’aula de matemàtiques tradicional. La plataforma es basa en l’aprenentatge creatiu i col·laboratiu de les matemàtiques que pot utilitzar-se dins i fora de la classe. L’objectiu d’aquesta xarxa col·laborativa és conèixer, compartir i interactuar amb estudiants de matemàtiques del mateix nivell. L’escola Joan Pelegrí del nostre barri està fent ús d’aquesta metodologia “estan molt contents, és un canvi però els alumnes s’enganxen, sorprèn la creativitat dels alumnes de com són capaços de crear grans problemes” explica Judit Castro responsable d’aquesta iniciativa.

Sangakoo ofereix diversos temes matemàtics, problemes relacionats i, el més important, problemes creats per altres “sangookeros”, que es repten penjant els seus propis problemes, des del plantejament a la solució. “L’essència és que els alumnes crein els propis problemes, i tota creació es va publicant a la plataforma i es comparteix a la comunitat o companys de l’escola amb la idea que entre ells aprenguin i discuteixin els problemes per solucionar-los” comenta Castro.

Els continguts de Sangakoo està format en 9 seccions, dividides en diferents nivells i temes que poden ajudar a l’alumne al seu procés d’aprenentatge complementant el que el professor imparteix. A més, aquesta plataforma proporciona l’equivalent a 1.000 planes impreses de teoria, i problemes matemàtics que van des de 1e d’ESO fins a 2n de carreres tècniques. El temari ha estat elaborat per llicenciats en matemàtiques, biologia i estudiants de ciències exactes.

sangakoomatematiquesescolajoanpelegrihostafrancs2015-02

sangakoomatematiquesescolajoanpelegrihostafrancs2015-03

sangakoomatematiquesescolajoanpelegrihostafrancs2015-04

Compartir: