Les obres del carrer Carreras Candi i Esteràs i el CAP de Roger protagonitzen el Consell de Barri de Sants-Badal

Durant el Consell de Barri, que es va fer a la sala d'actes de l'Escola Sopeña, es van explicar els nous serveis que s'oferiran al futur Centre d'Atenció Primàrà del carrer Roger, com crioteràpia, teledermatologia, ecografies i serveis de quiròfan per a petites intervencions. [[Vegeu fotos i video]]

Les obres del carrer Carreras Candi i Esteràs i el CAP de Roger protagonitzen el Consell de Barri de Sants-Badal

Dimarts a la tarda es va celebrar el Consell de Barri de Sants-Badal a la sala d’actes de l’Escola Sopeña del carrer Violant d’Hongria. Les obres que s’estan fent als carrers Carreras Candi i d’Esteràs van centrar bona part de les preguntes dels veïns i veïnes. Toni Toscano, del Departament d’Obres i Manteniment del Districte, va explicar que les obres “es divideixen en dues fases de quatre mesos de durada, cada una”. “S’ha canviat l’ordre de les fases per no afectar el comerç durant les dates de Nadal”. I més concretament es va dedicar a explicar quines actuacions s’estan fent “estem actualitzant les instal·lacions del carrer per poder donar prioritat al vianant eixamplant voreres” Com a conseqüència, també “ho aprofitarem per actualitzar les xarxes de subministrament, enllumenat, i línies elèctriques, així com la xarxa d’aigua potable i es farà una plantació d’arbres a un dels costats”.

Més tard, Anna Picas, metge de família i directora del CAP Carreras i Candi, va presentar el projecte del nou CAP Roger que “atendrà a uns 15.000 veïns i veïnes residents en l’àmbit territorial comprès per l’avinguda Madrid, rambla Brasil i pels carrers Antoni de Capmany i Riera Blanca”. L’equip mèdic s’ampliarà i arribarà als 10 metges de família, 10 infermeres, 9 treballadors de gestió i serveis, una auxiliar clínica, una treballadora social i estudiants d’infermeria i medicina, i metges en formació. A través de fotografies tridimensionals i plànols, Picas va explicar que el nou ambulatori comptarà amb un taulell d’atenció al públic i una àrea de treball a la planta baixa. En les tres plantes superiors, hi haurà un total de 24 consultes repartides, una consulta per una treballadora social i també d’emergència, una sala d’extraccions, una saleta de descans per l’equip mèdic, un despatx polivalent, dues aules i dues sales de reunions. Els assistents també van ser informats dels nous serveis que s’oferiran, com crioteràpia, teledermatologia, ecografies i serveis de quiròfan per a petites intervencions.

El veïnat va participar molt activament en aquest tema i en Josep, un dels veïns, expressava una opinió compartida amb molts d’altres “feu les calçades molt estretes i els cotxes quan agafen els revols han de pujar sobre la vorera, això dificulta les carregues i descàrregues” i es preguntava què passarà amb les zones d’aparcament “heu de tenir en compte que els aparcaments han pujat un 50% de preu perquè no hi ha aparcaments al carrer i en canvi els carrers són massa estrets”.

Una altra veïna, la Fina, demanava que els pals de la llum “al carrer d’Esteràs n’hi ha dos, porten quasi 200 anys allà i estan amb els cables a la vista i ja és hora que els treguin”. En aquest sentit, Toni Toscano reconeixia que “a causa de la normativa actual es necessiten permisos de les comunitats per poder fer aquest tipus d’actuacions pel que fa al sistema elèctric”.

Laura Pérez, regidora del Districte de Sants-Montjuïc, va voler destacar que “hi ha moltes necessitats d’obra en el barri, no només en aquella part, també al carrer de Violant d’Hongria” I recorda que “finalment, tot i els rumors de retallades que deien que aquests carrers no es farien, es farà i això ens ha d’animar a seguir millorant els carrers de l’entorn”. També va voler parlar del nou Cap Roger: “una obra que esperem que puguem veure acabada i que donarà aquesta qualitat de servei que els professionals del Cap de Carreras Candi tant reclamaven”.

Clicant al reproductor podeu veure la retransmissió sencera del Consell de Barri:

conselldebarridesantsbadalnovembrede2018-01

conselldebarridesantsbadalnovembrede2018-02

conselldebarridesantsbadalnovembrede2018-03

conselldebarridesantsbadalnovembrede2018-04

conselldebarridesantsbadalnovembrede2018-05

conselldebarridesantsbadalnovembrede2018-06

conselldebarridesantsbadalnovembrede2018-07

conselldebarridesantsbadalnovembrede2018-08

conselldebarridesantsbadalnovembrede2018-09

conselldebarridesantsbadalnovembrede2018-10

conselldebarridesantsbadalnovembrede2018-11

conselldebarridesantsbadalnovembrede2018-12

conselldebarridesantsbadalnovembrede2018-13

conselldebarridesantsbadalnovembrede2018-14

conselldebarridesantsbadalnovembrede2018-15

conselldebarridesantsbadalnovembrede2018-16

conselldebarridesantsbadalnovembrede2018-17

conselldebarridesantsbadalnovembrede2018-18

conselldebarridesantsbadalnovembrede2018-19

conselldebarridesantsbadalnovembrede2018-20

conselldebarridesantsbadalnovembrede2018-21

conselldebarridesantsbadalnovembrede2018-22

conselldebarridesantsbadalnovembrede2018-23

Compartir: