La Renda Familiar Disponible als barris de Sants-Montjuïc s’estabilitza amb 16.409 euros per capita

Segons el darrer informe de la Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible (RFD) a Barcelona els barris que augmenten la seva renda per persona són Sants, la Marina del Prat Vermell, el Poble-sec, Hostafrancs i Font de la Guatlla. En canvi, la Marina de Port, la Bordeta i Sants-Badal disminueixen lleugerament.

La Renda Familiar Disponible als barris de Sants-Montjuïc s’estabilitza amb 16.409 euros per capita

La població del districte de Sants-Montjuïc continua mantenint els mateixos ingressos pel seu consum o estalvi. El darrer informe de la Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible (RFD) a Barcelona estima que durant l’any 2016 la Renda Familiar Disponible era de 16.409 euros per capita a Sants-Montjuïc, una xifra un 1% superior a la de l’any 2015 i un 3,3% per sobre a la del 2014. Tot i això, l’índex segueix per sota al de l’any 2007, “Estem dins d’un paquet de sis districtes que estan amb una renda per sota de la mitjana de la ciutat”, explica Francesc Jiménez, gerent del Districte e Sants-Montjuïc.

Els barris que més augmenten la seva renda per persona són Sants (92,3) i la Marina del Prat Vermell (49,7), amb un augment de 13 punts – tenint en compte que és un barri amb una dimensió geogràfica gran i una dimensió demogràfica petita que pot distorsionar l’anàlisi –. Tots dos barris encapçalen i tanquen la classificació al nostre districte. El Poble-sec incrementa lleugerament la renda fins a 76’1, igual que la Font de la Guatlla que arriba a 84’9, o Hostafrancs que obté un índex 84’6. “En tots els casos, la millora de l’ocupació és un dels factors que més han incidit en la millora global i en l’aturada del descens i, per tant, en l’estabilitat”, diu Jiménez. També ha incidit la recuperació dels preus de venda dels pisos de segona mà i l’adquisició de vehicles nous. En canvi, la Marina de Port disminueix lleugerament fins a un índex 68’3, igual que la Bordeta que baixa puntualment fins a 73’6 o Sants-Badal que es queda a un valor 74’5.

L’Índex de la Renda Familiar Disponible de Barcelona s’obté de la combinació de cinc variables ponderades amb diferents pesos en relació amb una mitjana de la ciutat centrada en 100. Així, les variables que recullen la capacitat d’ingressos i despesa de la població respon a la qualificació acadèmica de la població, mesurada amb la taxa de titulats superiors; la situació laboral, com a ràtio entre els aturats i la població en edat de treballar; el parc de turismes en relació amb la població, la potència dels nous turismes adquirits pels residents; i els preus del mercat residencial de segona mà. “Els valors dels diferents barris i districtes estan en proporció amb la mitjana de la ciutat, és a dir, un valor 80 està per sota la mitjana de la ciutat, i un valor 120 significa que té una mitjana superior a la de la ciutat”, puntualitza Jiménez.

En el conjunt de la ciutat, les rendes mitjanes recuperen pes i creixen fins a representar el 47,9% del veïnat. La població més afectada per la crisi econòmica i amb una renda inferior, creix i passa a tenir una renda mitjana, i recupera poder adquisitiu. A més, s’atura la bretxa entre el barri amb la renda més alta (Pedralbes) i la més baixa (Ciutat Meridiana).

Compartir: