Inauguració de l’exposició i presentació de la campanya “Creu Coberta, Comerç amic”

Inauguració de l’exposició i presentació de la campanya “Creu Coberta, Comerç amic”

cartellinauguracioexposiciocomercamiccreucoberta12junyde2018

Compartir: