Inauguració de l’exposició d’art a la Sala Nova de Sant Medir: “El meu llibre”

Inauguració de l’exposició d’art a la Sala Nova de Sant Medir: “El meu llibre”

cartellexposicioelmeullibresalanovasantmediroctubre2016

Compartir: