Inauguració al Poble-sec de l’exposició “El Consell és Cultura Popular”

Inauguració al Poble-sec de l’exposició “El Consell és Cultura Popular”

cartellinauguracioexposicioculturapopularpoblesecdesembre2018

Compartir: