Festival “La llum de la Marina”

Festival “La llum de la Marina”

cartellfestivallallumdelamarina19octubrede2018

La idea és crear un festival de mostres artístiques anomenat La llum de la Marina, amb la llum, com a motiu principal plàstic i conceptual.

Aquest projecte vol donar cobertura a les activitats culturals que els barris de La Marina es mereixen i reclamen en el seu recorregut vivencial i identitari. Amb el propòsit de potenciar la interacció entre projectes performàtics i interdisciplinaris amb la idea d’acostar l’art i per tant la cultura al carrer. És per aquesta raó l’interès en fer una nova aportació adreçada a complir aquest propòsit sempre amb l’objectiu de democratitzar l’art, fer-ho accessible a tothom.

El festival La llum de la Marina, es realitzaria en un sol vespre-nit. Aquest esdeveniment englobaria 33 projectes entre performances i instal·lacions de llum.

En principi les propostes dels alumnes de la facultat de Belles Arts formaria el nucli fort però amb la participació també de grups de persones i artistes dels barris de La Marina, amb la possibilitat de fer-ho extensiu a projectes d’altres artistes en un futur.

Amb aquesta tessitura i amb l’interès de fomentar l’aspecte pedagògic a la societat i especialment en el nostre jovent, també s’ofereix a escoles i instituts la col·laboració en el festival amb projectes reglats per els seus docents i amb l’assessorament dels estudiants de la Facultat de Belles Arts en el marc d’un projecte d’Aprenentatge Servei de la Universitat de Barcelona en el qual el professor i director del projecte La Llum de la Marina, José Antonio Asensio, està inscrit i participa activament. Com a aclariment, el concepte Aprenentatge Servei està referit a totes aquestes activitats que des de les universitats tenen un objectiu pedagògic amb una aportació real de caràcter social.

Compartir: