El Síndic de Greuges requereix a l’Ajuntament que acabi amb l’accés visual que pateixen els veïns de la Rambla de Sants

Des del Districte han proposat instal·lar una jardinera amb una plantació de buguenvíl·lees, que arribarà a formar una pantalla vegetal. Per la seva banda alguns dels veïns han demanat una indemnització a l'Ajuntament per la menysvaloració dels habitatges i han interposat un recurs contenciós administratiu als jutjats.

El Síndic de Greuges requereix a l’Ajuntament que acabi amb l’accés visual que pateixen els veïns de la Rambla de Sants

Els veïns i veïnes de la rambla de Badal que tenen el seu edifici a tocar dels nous Jardins de la Rambla de Sants, segueixen reclamant una solució a la situació que es troben des de fa gairebé un any, quan es va inaugurar la urbanització del calaix de les vies. La Sara i l’Ismael, que viuen al tercer pis, són dels més afectats, ja que “han passat de viure a un tercer a trobar-se com si estiguessin a una planta baixa, un cop s’ha aprovat el calaix de Sants, i ha suposat acabar amb les vistes d’uns 300 metres de distància”, explica Eulogio Gallego, advocat dels propietaris del pis afectat.

Des que es va inaugurar la rambla, els veïns es troben amb el vial elevat i amb el trànsit de vianants a menys de dos metres de la seva terrassa i balcons. També denuncien la pràctica d’activitats sorolloses com el patinatge, i alerten de la presència d’actes incívics durant la nit, cosa que els obliga a tancar les finestres. Davant aquesta situació, el passat 18 novembre es va procedir a demanar una indemnització d’uns 200.000 euros a l’Ajuntament de Barcelona per la menysvaloració de l’habitatge. Ara, més de sis mesos més tard, com que no s’ha rebut cap resposta de l’Administració, “entenem que la sol·licitud ha quedat desestimada i hem interposat un recurs contenciós administratiu al jutjat de Barcelona”, detalla Gallego.

El passat mes d’abril, el Síndic de Greuges de Catalunya va fer arribar al Districte de Sants-Montjuïc unes recomanacions amb relació als Jardins de la Rambla de Sants, ja que considera que es produeix una vulneració flagrant del dret a la intimitat i a la seguretat, “l’Ajuntament ha de buscar la manera d’impedir que des de la rambla es pugui accedir físicament als immobles afectats i acabar amb l’accés visual”, diu Jaume Saura ajudant general del Síndic. També critica que l’Ajuntament tenia coneixement de la proximitat dels immobles des de la fase d’estudi i de redacció del projecte d’urbanització. En aquests moments, el Síndic està esperant la resposta de l’ajuntament als suggeriments adreçats per tal de reparar la problemàtica.

Des del Districte de Sants-Montjuïc s’assegura que des d’Ecologia Urbana s’ha donat resposta a la petició. L’Administració ha proposat instal·lar una jardinera amb una plantació de buguenvíl·lees, que arribarà a formar una pantalla vegetal densa que protegirà els balcons més propers a la nova rambla. “Hem arribat a un acord de trobar l’equilibri entre la intimitat sense perdre la visibilitat i la llum i guanyarem zona verda”, detalla Laura Pérez, regidora del Districte de Sants-Montjuïc, qui assegura que aquesta modificació “ha rebut un consens amb els veïns afectats”. En aquest sentit, però, el Síndic desconeix l’opinió de les persones afectades envers aquesta solució o quines són les mesures que ells podrien considerar adequades i suficients per garantir la seva intimitat, i alhora no perdre llum ni vistes. També considera, però, que es requereixen actuacions més severes per part de l’Administració: “Caldria buscar una solució provisional més eficaç i eficient perquè la que planteja l’Ajuntament trigarà a tenir efectes, i crec que fins que les plantes no generin la pantalla general, no s’hauria de treure aquesta solució provisional”, segons Saura. Fins i tot, Saura proposa que es faci un nou plantejament del disseny i l’ordenació actual de la rambla.

Durant el darrer Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc, el grup municipal d’ERC també va portar una pregunta al plenari demanant al govern municipal quina era la resposta que donarien a la petició del Síndic.

 

Notícies relacionades:

Compartir: