El Punt de Defensa de Drets Laborals de Sants-Montjuïc orienta persones amb sordesa per no patir discriminació laboral

El Punt de Defensa de Drets Laborals de Sants-Montjuïc orienta persones amb sordesa per no patir discriminació laboral

El Punt de Defensa de Drets Laborals de Sants-Montjuïc va oferir una sessió general sobre drets laborals adaptada a persones amb sordesa. En aquesta sessió celebrada la setmana passada a Hostafrancs es van explicar els drets bàsics de les persones treballadores des d’una vessant pràctica i entenedora. L’objectiu del Punt de Defensa de Drets Laborals és fer front a la precarietat laboral i donar resposta als col·lectius més desafavorits. En aquest cas, en l’última sessió, celebrada a la seu de l’Associació Catalana Pro Persones Sordcegues, es va abordar la realitat de les persones amb sordesa en l’àmbit laboral. Es destacava que en els contractes laborals amb persones amb discapacitat es tenen, sempre, “els mateixos drets”.

Les persones amb sordesa tenen dificultats per comunicar-se, per tant, més dificultats per accedir a llocs de treball i, a vegades, de conèixer els seus drets laborals. En aquesta sessió de novembre també es va parlar del moment en què s’inicia i com es llegeix un contracte laboral: “quan una persona amb discapacitat treballa, sigui en un centre especial o ordinari, es dona una relació laboral-especial però això només és una garantia perquè els drets són els mateixos”.

Així mateix, des del Punt de Defensa dels Drets Laborals de Sants-Montjuïc també es van destacar les diferents accions que es poden emprendre en situacions de discriminació en l’àmbit laboral: “pagar menys, valorar menys o establir pitjors condicions són conductes sancionables amb multes greus”. I afegien que “el dret a la igualtat efectiva protegeix totes aquestes situacions davant les persones que poden patir alguna discriminació sigui per sexe, origen o discapacitat”.

xerradadretslaboralssordesaapsocecatnovembre2019-01

xerradadretslaboralssordesaapsocecatnovembre2019-02

xerradadretslaboralssordesaapsocecatnovembre2019-03

xerradadretslaboralssordesaapsocecatnovembre2019-04

xerradadretslaboralssordesaapsocecatnovembre2019-05

xerradadretslaboralssordesaapsocecatnovembre2019-06

xerradadretslaboralssordesaapsocecatnovembre2019-07

xerradadretslaboralssordesaapsocecatnovembre2019-08

xerradadretslaboralssordesaapsocecatnovembre2019-09

xerradadretslaboralssordesaapsocecatnovembre2019-10

xerradadretslaboralssordesaapsocecatnovembre2019-11

xerradadretslaboralssordesaapsocecatnovembre2019-12

xerradadretslaboralssordesaapsocecatnovembre2019-13

xerradadretslaboralssordesaapsocecatnovembre2019-14

xerradadretslaboralssordesaapsocecatnovembre2019-15

xerradadretslaboralssordesaapsocecatnovembre2019-16

Compartir: