El Districte comprarà els terrenys de l’Hortet de la Farga del barri de Sants per 530 mil euros

L'Ajuntament ha exercit el dret de tempteig i retracte per poc més de mig milió d'euros, i serà el nou propietari dels dos edificis del carrer Rossend Arús, que es destinaran a la cooperativa d'habitatge en cessió d'ús Sostre Cívic. L'interior d'illa seguirà sent un hort veïnal de més de 450 metres quadrats i els baixos dels edificis es destinaran a la Comissió de Festes.

El Districte comprarà els terrenys de l’Hortet de la Farga del barri de Sants per 530 mil euros

Abans d’acabar l’any, el Districte de Sants-Montjuïc adquirirà els terrenys de l’Hortet de la Farga del barri de Sants, per 530 mil euros, després d’haver exercit el dret de tempteig i retracte amb l’actual propietari: “El Districte té l’interès de tenir la titularitat de l’Hortet de la Farga i dels immobles”, avançava el gerent del Districte de Sants-Montjuïc, Francesc Jiménez, que recorda que els dos edificis del carrer Rossend d’Arús i l’interior d’illa van ser adquirits per CaixaBank, ja que van ser producte d’una execució hipotecària.

Ara, amb aquest dret d’adquisició, l’entitat bancària ha tingut l’obligació d’oferir l’immoble a l’administració, abans de formalitzar qualsevol operació de compra i venda amb altres compradors privats: “L’Ajuntament està acabant de fer els informes, per determinar si el preu de venda que ens ofereix CaixaBank estan dintre dels valors del mercat”. L’import que es pagarà per adquirir la peça urbanística és el mateix que havia ofert l’antic comprador. Així, amb aquesta nova propietat municipal, es garantirà la continuïtat del projecte de l’hortet, i es rehabilitaran dos edificis per promoure el cohabitatge.

Els veïns i usuaris d’aquest espai celebren la decisió presa per l’Administració, ja que “s’ha complert la voluntat popular i es respon als acords que es van prendre al plenari, el passat 15 de desembre de 2015”, diu Toni Piñeiro, un dels impulsors de l’Hortet de la Farga, que compta amb 455 metres quadrats enjardinats, i obert a la participació del veïnat del barri. També destaca que amb aquesta compra, la Comissió de Festes de la Plaça de la Farga podrà seguir fent servir, com a magatzem i taller, els baixos dels edificis: “L’objectiu del projecte és que els baixos siguin de propietat municipal per la comissió de festes, i que la cooperativa d’habitatge en cessió d’ús Sostre Cívic es faci càrrec d’aquests dos edificis”.

Notícies relacionades:

Compartir: