Convocat el Consell de Barri de la Bordeta pel proper 28 de novembre

Convocat el Consell de Barri de la Bordeta pel proper 28 de novembre

cartellconselldebarridelabordetanovembrede2017

Compartir: