Convocat el Consell de Barri de Font de la Guatlla

Convocat el Consell de Barri de Font de la Guatlla

Dimarts 5 de juliol, a les 19 h, tindrà lloc el Consell de barri de Font de la Guatlla, al Centre Cívic Font de la Guatlla (c. Rabí Rubèn, 22-26),  amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta anterior si s’escau

2. Elecció de l’entitat representant al Consell Ciutadà del Districte

3. PAD Districte

4. Activitats productores de contaminació acústica

3. Informacions diverses (la Pèrgola, taula de mobilitat)

5. Torn obert de paraules

Obert a tots els ciutadans i ciutadanes del barri.

El Consell de Barri és l’òrgan de participació més proper al veïnat per poder informar-se i opinar sobre les qüestions més importants que afecten la vida del seu barri. Es reuneix com a mínim dos cops l’any i, en les seves sessions es debat sobre els plans, projectes i actuacions que tenen lloc al barri, a partir de la informació i les opinions de tots els assistents. Els acords i les propostes dels Consells de Barri es transmeten als òrgans pertinents de l’Ajuntament per tal que hi donin resposta.

cartellconselldebarrifontdelaguatlla5juliolde2016

Compartir: