Concentració de suport amb la tancada de persones migrants a la plaça de Sants

Concentració de suport amb la tancada de persones migrants a la plaça de Sants

cartellconcentracioplacasantstancadapersonesmigrantsjuny2018

Compartir: