Concentració de suport a les persones refugiades a la plaça de Sants

Concentració de suport a les persones refugiades a la plaça de Sants

cartellconcentraciopersonesrefugiades12desembreplacasants

Compartir: