Concentració a la plaça de Sants “No soc racista, però…”

Concentració a la plaça de Sants “No soc racista, però…”

cartellconcentraciosantsnosocracistajuliol2019

Compartir: