Breus

El proper dimarts 19 de març de 2019 la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona debatrà el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de l’ús privatiu respecte dels espais situats en el recinte de Can Batlló a favor de l’Associació Espai Comunitari i Veïnal Autogestionat de Can Batlló i, amb caràcter onerós i un termini de trenta anys prorrogable, amb la finalitat de destinar-los al Projecte de Can Batlló. Per aquesta raó Can Batlló tancarà aquest dia i trasllada les seves activitats a la Plaça de Sant Miquel¸a partir de les 16:30 hores, amb la finalitat …

Llegir més...

La casa “Mossèn Pere Oliveras Lapostolet” acollirà a setze persones en situació de vulnerabilitat, i vol donar resposta a l’emergència habitacional que es viu a la diòcesi de Barcelona. Tal i com vam constatar en el darrer informe que vam publicar, gairebé un milió de persones de la diòcesi de Barcelona viuen dificultats relacionades amb l’exclusió residencial. Les setze places d’aquest nou centre se sumaran a les 1.351 actuals, que estan repartides en 335 pisos unifamiliars, 31 centres residencials i 25 pisos compartits que Càritas té al conjunt de la diòcesi. Durant la inauguració de la casa d’acollida intervindran: -Mn. …

Llegir més...
1 2 3 4 521